Japanese

JUNIOR TEAM

Coaching Staff
Head Coach Jin KANAOYA
Coach(U-11) Tomoyuki SAKAI
Coach(U-10) Masaki TSUCHIHASHI
Coach Masahiro YOSHINO
Trainer Miyuri IRIE