Japanese

JUNIOR TEAM

Coaching Staff
Head Coach Jin KANAOYA
Coach(U-11) Shinji JOJO
Coach(U-10) Masaki TSUCHIHASHI
Coach Yoshikazu IWASAKI
Trainer Miyuri IRIE